neděle 7. července 2019

KARlovy Vary

Karlovy Vary jsou město, o kterém se mluví o něco víc než dřív.
Skončil 54. filmový festival, město se už v létě ubírá do svého celoročního mimofestivalového spánku.
Na festival přijela ministryně financí a mluvila o tom, že hotel Thermal bude opraven včetně bazénu. Ale nějak jsem přeslechl, že bazén bude opraven ve své původní podobě.
Bazén na skále má u nás málokteré město. Ten karlovarský je unikát a přispívá k unikátnímu geniu loci tohoto města. Bohužel jdou řeči, že z bazénu bude další "spa", že bude rozdělen podobně, jako je rozdělen náš národ (ti přemýšlející proti těm, kteří chtějí jednak vůdce, co to za ně odmaká. ale potřebuje jejich hlas a peníze, a jednak prezidenta, který bude sprosťačit a potáhne je na východ).
Je ironické, že za komunistů získaly Karlovy Vary dvě kvalitní stavby: hotel Thermal s bazénem a Vřídelní, tehdy Gagarinovu kolonádu. Poté už tam nic takto kvalitního s veřejnou funkcí nevzniklo, i když terminál letiště není nijak špatný, ale znám ho jen z fotek.
Thermal je brutalistní stavba, která prý už ze své podstaty nerespektuje své okolí. Ale Thermal je věžová brána do vnitřního města, připravuje na to, jak moc vertikální Karlovy Vary jsou. Vřídelní kolonáda tak radikální není, přestože mezi starolilci, kteří ji chtějí nahradit kopií dávné kolonády litinové, budí větší vášně. Pro mě je to stavba pokorná, oproti Thermalu podélná a vodorovná asi jako antický chrám, s jedinou věží, která je ze skla a objímá sloupec vývěru vřídla. Ani tato věž však nijak nekonkuruje vznosné vertikalitě chrámu sv. Máří Magdaleny. Moc doufám, že vřídlo se do tohoto svého chrámku brzy vrátí.
Až pojedete na příští filmové festivaly, zamyslete se nad kvalitou Thermalu a Vřídelní kolonády. Poznáte ji mimo jiné i tím, že je vám v těchto stavbách dobře. Chcete tam pobývat, chcete se tam vracet.
Moc si přeju, že tam ještě dlouho budou. A na Thermal jako státní majetek milerád ze svých daní přispěju. Zatím jsem přispěl i románem KAR. Prej se tam dost vraždí, až moc, říkají někteří. Na citlivé čtenáře z toho jde hrůza. Ale já tou knihou chtěl Karlovým Varům pomoct. Doufám, že v nich skvělé stavby Vřídelní kolonáda a Thermal (i s původním bazénem) zůstanou. A že město konečně získá nějakou vysokou školu, aby už nemuselo být městem mrtvých dětí.